Vračilo naročenega blaga

VRAČILO ALI ZAMENJAVA

1.) Po oddanem naročilu prek spletne trgovine boste na elektronsko pošto prejeli potrdilo s podrobnostmi naročila, za kar se smatra, da je s tem sklenjena pogodba na daljavo med našim podjetjem, Koloset, Dalibor Zaić s.p. (v nadaljevanju Koloset), in Vami.

2.) Če Vam naročeno blago, ki je bilo naročeno prek spletne trgovine, iz kakršnegakoli razloga ne ustreza, imate pravico do vračila le-tega in sicer v roku 14 dneh - obdobje začne teči z dnevom, ko prevzamete blago.

Obrazec za vračilo dobite tej povezavi. 
Obrazec natisnite, izpolnite in priložite artiklu/artiklom za vračilo.


REKLAMACIJA IN GARANCIJA

1.) Za garancijo je odgovoren proizvajalec in ne prodajalec.
Proizvajalec je odgovoren za odobritev ali za zavrnitev reklamacij, ki jih bo Koloset izvajal v imenu kupca oziroma lastnika artikla.

2.)
 Normalna obraba, potrošna roba, neprimerno ravnanje oziroma nepravilna raba, napačna namestitev in posledice padca niso kriti pod garancijo.

3.)
V Kolosetu opravljamo samo reklamacije za artikle kupljene neposredno v trgovini Koloset, bodisi fizično v trgovini v Izoli bodisi prek spletne strani www.koloset.si.

4.) Za izdelke kupljene v evropski uniji je po evropski zakonodaji proizvajalec zakonsko vezan za brezhibno delovanje blaga za dobo najmanj 2 let - ta se lahko razlikuje med proizvajalci.
Garancijo je možno uveljavljati izključno z računom in morebitnim garancijskim listom, ki je priložen ob nakupu kolesa.

5.) Po zakonu je proizvajalec dolžen popraviti artikel v roku 45 dni od dneva prejema le-tega.
V kolikor poteče ta rok, je proizvajalec dolžen zamenjati za nov, brezhiben in enak oziroma enakovreden artikel. 
V primeru, da proizvajalec ni popravil artikla v zakonskem roku oziroma da popravilo ni mogoče in da proizvajalec nima primernega novega artikla, mora kupcu vrniti kupnino.

6.) Po končanem postopku reklamacije, bo Koloset povrnil vse stroške poštnin, ki jih bo imel kupec.

7.) Stvarna napaka - ZVPot, 37. člen

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
● če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
● če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
● če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
● če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
● odpravi napako na blagu ali
● vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
● blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
● vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

37.č člen
Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom.
Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.


Ker smo tukaj za Vas in ker smo tudi sami kolesarji, se bomo potrudili, da bodo reklamacije potekale čim hitreje in s čim manj zapleti.